1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци

IBAN: BG30BNBG96613100139001
BIC код: BNBGBGSD
при БНБ-ЦУ

ВАЖНО!!!
За информация преди 2013 година, която не може да откриете тук, посетете старата версия на сайта ни, на адрес: www.old.riosvt.org

Служители на РИОСВ – Велико Търново, Регионалната лаборатория и Областната администрация във Велико Търново събраха 50 чувала с отпадъци на две отбивки на главния път Велико Търново – Русе, преди разклона за Преображенския манастир, както и по пътя до самия манастир. Основните отпадъци бяха пластмасови бутилки, кенове, чаши от кафе, найлонови торбички, парцали и мокри кърпички.

Заедно с експерти на Регионалната лаборатория и Областната администрация във Велико Търново ще бъде почиствана защитената местност „Преображенски манастир“ в землището на с. Самоводене, община Велико Търново.

Защитената територия „Преображенски манастир“ заема площ от 17,1 ха. Обявена е през 1974 г. с цел запазване на естественото находище на дървовидна леска в местността „Преображенски манастир”. Обхваща част от горите около едноименния манастир, на 5-6 км северно от Велико Търново. Намира се в живописния пролом на река Янтра, наречен „Дервента“.

Поради специфичния климат на пролома растителността е изключително богата. Под защита се намира естествено находище на дървовидна турска леска. Доминират различни видове липи, дъбове, габър, шестил, клен, бряст, мъждрян, орех и др. Голямо разнообразие се наблядава при  птиците – срещат се защитените видове черен щъркел, египетски лешояд, бухал, мишелови, соколи, бързолети и др. В пещерите и скалните цепнатини живеят различни видове прилепи.

Красивата местност и удобното разположение правят манастира място за чести посещения и отдих от туристи и жители на околността.

Експерти на РИОСВ – Велико Търново изпратиха малък бял щъркел в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора за последващи грижи.

Щъркелчето е намерено изпаднало от гнездо на електрически стълб в стопанския двор на с. Павел, общ. Полски Тръмбеш. След неуспешен опит да бъде върнато в гнездото, е сигнализирана регионалната инспекция.

От началото на годината, три птици от защитен вид са изпратени в Спасителния център  в Стара Загора – малък ястреб, намерен в Горна Оряховица, горска ушата сова в с. Поликраище и щъркел в с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш.

Експертите на РИОСВ извършиха 123 проверки в 122 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област. В резултат са издадени 18 предписания.

66 проверки са направени във връзка с изтичането срока на предписанията до кметовете на общини за почистване на отпадъци от речните корита и общинската пътна мрежа и прилежащите им територии. Проверени са реки, дерета и  участъци от общинската пътна мрежа на 14-те общини, попадащи в обхвата на РИОСВ Велико Търново. Проверките установиха, че предписанията са изпълнени в посочения срок. Не са констатирани нерегламентирани замърсявания на речните корита и общинската пътна мрежа с отпадъци.

През април са направени и 12 комплексни проверки на обекти в общините  Габрово (7), Севлиево (2) и по една в общините Велико Търново, Елена и Павликени. На седем от обектите са издадени 12 предписания за привеждане на дейността в съответствие с изискванията на екологичното законодателство.

Има още

Грамоти и предметни награди на учители и ученици, отличени в конкурсите на РИОСВ, посветени на Деня на Земята – 22 април връчи днес директорът на регионалната инспекция във Велико Търново Елена Стефанова.

Всички участници в събитието получиха сборник със стихотворения и есета „Ако бях планетата Земя…“, съставен от творби на младите природозащитници и с рисунки на отличените художници.

„Вие сте талантливи, с нетрадиционно мислене и модерен и дълбок поглед върху нещата. Това което е много успокояващо е, че имате развито природозащитно мислене. Вие можете да ни научите на много неща, затова сме отворени да осъществим вашите инициативи“, се обърна към присъстващите повече от 110 ученици, родители и учители, Елена Стефанова. Тя покани всички за участие в кампанията „Да изчистим България заедно“ на 4 юни. Тогава ще се чистят защитените територии със специално значение за биологичното разнообразие. Експерти на РИОСВ биха могли да покажат някои местообитания в тях.

321 произведения от 305 ученици и деца участваха в двата конкурса на РИОСВ – Велико Търново. От тях 256 рисунки и 19 приложни творби са на тема „Дървета за Земята“, девет стихотворения и 37 есета по темата „Ако бях планетата Земя…“.  В конкурсите участваха ученици от І до ХІІ клас от училища, школи и извънучилищни звена от област Велико Търново, по един ученик от Габрово и Априлци, както и по-малки деца. Пълният списък на победителите е публикуван на сайта на инспекцията на 31 март.

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания