1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци

IBAN: BG30BNBG96613100139001
BIC код: BNBGBGSD
при БНБ-ЦУ

reach2018

ВАЖНО!!!
За информация преди 2013 година, която не може да откриете тук, посетете старата версия на сайта ни, на адрес: www.old.riosvt.org

Експерти на РИОСВ – Велико Търново ще представят дейността на инспекцията и контрола по управление на отпадъците на регионално ниво в рамките на работно посещение. Темата е „Модернизация на местните обществени услуги в Република Молдова. Посещение на успешни проекти за управление на отпадъците в Румъния и България”.

Инспекцията ще бъде домакин от 13 ч. днес на срещата, в която ще вземат участие 43-ма молдовски експерти от Министерството на околната среда, Министерството на регионалното развитие и строителството, Регионални агенции за развитие, общински власти и комунални предприятия. Целта е запознаване с добри практики за интегрирано управление на отпадъците. По време на срещата ще бъдат обсъдени въпроси, свързани със прилагане на законодателството и контролните функции на РИОСВ, изпълнението на общински и регионални планове за управление на отпадъците, регионални сдружения за управление на отпадъците, реализация на инвестиционни проекти в тази област.

Има още

Експерти на РИОСВ – Велико Търново вчера провериха състоянието на старото депо за твърди битови отпадъци в землището на с. Шереметя. Установено е, че екипи на Регионалната дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” и на Национален военен университет са потушили пожара, възникнал на 2 октомври в резултат от самозапалване на метана, който се отделя от гнилостните процеси. Все още се отделя дим от тлеенето на отпадъците. Продължава запръстяването на терена.

Експлоатацията на старото депо е спряна със заповед на директора на РИОСВ – Велико Търново от 15 август 2016 г. В нея е посочено, че трябва да се предприемат мерки за неговата рекултивация.

РИОСВ ще продължи да следи състоянието на депото и ще контролира спазването на заповедта.

Днес, в 16.30 часа e получен сигнал чрез тел. 112 за пожар на старото сметище на гр. Велико Търново. Извършена е проверка, при която е установено, че южният стръмен склон на сметището се е самозапалил.
На място са четири екипа на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Велико Търново и екип на Национален военен университет, които гасят пожара. Извършените до момента измервания показват, че няма замърсяване на въздуха, стойностите са нулеви. Опасност от обгазяване на района на този етап няма, тъй като се извършват действия и по предотвратяване на разпространението на пожара.

Има още

Експерти на РИОСВ – Велико Търново се отзоваха на сигнал за разлято опасно вещество – фосфорна киселина край с. Джулюница, община Лясковец. Сигналът е получен в 23.30 ч. на 29 септември.

На място е установено, че камионът е превозвал фосфорна киселина и парафин, които се използват за хранително-вкусовата промишленост. При пътния инцидент е разлята около 1,5 тона фосфорна киселина, обхванала около 100 кв. м от пътната настилка. По указание на експертите на РИОСВ – Велико Търново мястото е обработено с хидратна вар, с цел нейното неутрализиране, след което районът е опесъчен.

Няма замърсяване на територията извън пътя.

РИОСВ – Велико Търново отчита увеличаване на търсената информация по електронен път – чрез подаване на електронни заявления за достъп до информация и чрез сайта на инспекцията. Повод за равносметката е Международният ден на правото да знам – 28 септември.

От началото на годината в РИОСВ са постъпили 27 заявления за достъп до информация. От тях 9 са по електронен път, без да се изисква електронен подпис. От всички 27 заявления, най-много са подадени от фирми – 8, следвани от общини, НПО, университети и научни институти, от граждани и други институции. Всички са получили отговор в срок. Търсената информацията е основно за данни от мониторинга на околната среда и дейности в защитени зони по НАТУРА 2000. Има още

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания