1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

ВАЖНО!!!
За информация преди 2013 година, която не може да откриете тук, посетете старата версия на сайта ни, на адрес: www.old.riosvt.org

Експерти на РИОСВ – Велико Търново бяха гости на малчуганите от ДГ „Пчелица“ в Лясковец за Световния ден на Земята – 22 април. На открития урок, посветен на празника, децата от четирите възрастови групи показаха познания за разделното събиране на отпадъци, годишните сезони, цветовете в природата, дърветата и формата на техните листа.

В ДГ „Райна Княгиня“ експерт на инспекцията разказа за необходимостта от опазването на околната среда и посочи ролята на децата в нейното опазване, а те пресъздадоха голямото разнообразие в природата чрез апликации на растения и животни. Същият урок ще се проведе на 28 април  и в ДГ „Ивайло“ във Велико Търново.

В отбелязването на празника активно участие взеха децата от 4 a група от ДГ „Иванка Ботева“. Те посадиха дъб в двора на детската градина, латинки за стаята и използваха материали от образователния пакет на Природен парк „Българка“ в практическите си занимания.

Има още

32 проекта на общини, кметства, училища и детски градини от Великотърновска и Габровска област ще бъдат финансирани в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда” и обявения от Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда конкурс на тема „Обичам природата – и аз участвам” 2017.

Проектите са за залесяване и зацветяване на площи, възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и за дейности необходими за учебния и възпитателен процес на младите хора.

Има още

РИОСВ – Велико Търново ще отбележи Деня на Земята – 22 април с деца и ученици от Велико Търново през периода 21-28 април. В инициативата „Денят на Земята в моята детска градина“ ще се включат деца от ДГ „Иванка Ботева“ (21 април), ДГ „Райна Княгиня“ (24 април) и ДГ „Ивайло“ (28 април). Чрез презентация, апликации, рисунки и изработване на различни материали по темата децата ще научат повече на нашия дом – планетата Земя, за ролята ни в нейното опазване, за разнообразието от растения, животни, форми.

Експерти на РИОСВ ще бъдат гости на празника за Световния ден на Земята, организиран в ДГ „Пчелица“ в Лясковец на 25 април.

Информационният център на инспекцията ще бъде отворен за урок и практически занимания на тема „Моят принос в опазването на околната среда“. Предвидена е възможност за посещение в Регионална лаборатория на ИАОС във Велико Търново за запознаване с нейната работа.

Има още

Децата от Великотърновската детска градина „Слънчев дом“ потърсиха Регионалната инспекция по околната среда и водите за съдействие при предаването на събрани пластмасови капачки за участие в инициативата „Аз вярвам и помагам“.

В инспекцията бяха донесени над 10 пластмасови бутилки и два чувала с капачки, които да бъдат рециклирани за благотворителност. РИОСВ ще организира предаването им.

С песни, стихове и танци децата поздравиха екипа на инспекцията за Великденските празници. Образователни и рекламни материали с призива „Обичайте природата и участвайте в нейното опазване“ подариха експертите на своите гости.

Eкспертите на РИОСВ – Велико Търново извършиха през март 68 проверки в 65 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област и издадоха 19 предписания. През периода няма съставени актове за установени административни нарушения. Текуща санкция от 1307,84 лв. е наложена на Кланица и цех за месопреработка в с. Соколово – за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за ползване на воден обект.

Събраните суми по наложени санкции от предишни периоди са 19 035,12 лв. От получените суми 15 228,10 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общината с най-големи приходи от наложени санкции е Горна Оряховица – 10 448, 17 лв., следвана от Свищов – 2510, 46 лв. и Велико Търново –  2248,00 лв.

Предприети са действия по 4 сигнали и жалби, подадени от граждани.

Има още

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания